Main Menu

જેસર તાલુકા ના પ્રમુખ ની નીમણુક બાબતે કોગ્રસ ના યુવાન ક્રાયકરો નારાજ ?

જેસર તાલુકા ના પ્રમુખ ની નીમણુક બાબતે કોગ્રસ ના યુવાન ક્રાયકરો નારાજ અંધારા મા રાખી ને નિમણુક કરેલ છે શહેર પ્રમુખે હોદો ન સ્વીકારયો અનેક તર્ક વિતર્ક થવા પામ્યા છે

આગામીદીવસો મા પ્રદેશ પ્રમુખ ને મળીને જેસર ના કોગ્રેસ યુવાનો નિર્ણય લેશે જેસર કોગ્રેસ મા વીખવાદ ર્કાયકરતા નારાજ અને પાસ ની ટીમ પણ નારાજ તેમ જેસર કોગ્રેસ ર્કાયરકર નો સુર નીકળી રહયો છે