Main Menu

૧૯૮૫ ના વર્ષના ખુનના ગુન્હામાં પેરોલ જમ્પ આરોપીને ઝડપી પાડતી અમરેલી એસ.ઓ.જી. ટીમ….

૧૯૮૫ ના વર્ષના ખુનના ગુન્હામાં પેરોલ જમ્પ આરોપીને ઝડપી પાડતી અમરેલી એસ.ઓ.જી. ટીમ

શ્રી નિર્લિપ્ત રાય પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ અમરેલીનાઓએ અમરેલી જિલ્લામાં નાસતા-ફરતાં આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે ખાસ જુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલ અને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા જરૂરી સુચનાઓ અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ હતુ જે અન્વયે એસ.ઓ.જી.ના પોલીસ સબ ઇન્સ.આર.કે.કરમટા તથા ટીમ એસ.ઓ.જી.એ સાવરકુંડલા ખાતેના થોરડી ગામેથી એક પેરોલ જમ્પ આરોપીને ઝડપી પાડેલ છે.

પકડાયેલ આરોપીઃ-આપાભાઇ સાર્દુલભાઇ ચાંદુ ઉ.વ.૫૫ ધંધો. ખેત મજુરી રહે.થોરડી તા.સાવરકુંડલા જી.અમરેલી

બનાવની વિગતઃ-
ધારી પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૧૫૫/૮૫ ઇ.પી.કો.ક.૩૦૨,૩૪ મુજબના ગુન્હાના કામે તા.૧૨/૦૬/૧૯૮૭ ના રોજ આજીવન કેદની સજા તથા રૂા.૨૦૦ નો દંડ થયેલ હોય આ કામે આરોપી રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં સજા કાપતા હતો.અને તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૬ ના હુકમથી પેરોલ રજા મંજુર થયેલ હતી. અને મજકુર આરોપીને તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે હાજર થવાનું હોય પરંતુ મજકુર આરોપી હાજર થયેલ નહી અને પરોલ જમ્પ થયેલ હતો.અને આ અંગે સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન નો.કો. નં. ૧૨/૨૦૧૬ પ્રિવેન્સન એકટ ક.૫૧(૧)૨ તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ નો.કો.દાખલ થયેલ હતી. સદરહું આરોપીને થોરડી મુકામેથી ઝડપી પાડેલ છે.

મજકુર આરોપી અગાઉ પણ આ ગુન્હામાં સજા પડતાં ૧૧ વર્ષ સુધી ફરાર રહેલ હતો.અને ત્યારબાદ પકડાયેલ અને ફરી વખતે પેરોલ રજા ઉપરથી છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ફરાર હતો.

મજુકર આરોપીને સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન આગળની વધુ કાર્યવાહી અર્થે સોપી આપેલ છે.

આમ, અમરેલી એસ.ઓ.જી. ટીમને ૩૦૨ ના ગુન્હામાં પેરોલ જમ્પ આરોપીને ઝડપી પાડવામાં સફળતાં મળેલ છે.


error: Content is protected !!