Main Menu

રાજુલા ના કથીવદર ગામે તારીખ ૫/૭/૨૦૧૮ ના રોજ સવૅ રોગ નિદાન કેમ્પ નુ આયોજન.

આતાભાઇ વી વાઘ.

કથીવદરતારીખ ૫/૭/૨૦૧૮ ના રોજ રાજુલા ના કથીવદર. ગામે સવૅ રોગ. નિદાન. કેમ્પ. નુ આયોજન. મહુવા ના હનુમંત હોસ્પિટલ ના અનુભવી ડોકટર દ્વારા તપાસ કરવા માઆવશે. અને જો દદી ને કોઇ ઓપરેશન ની જરુર જણાશે તો રાહાત દરે ઓપરેશન પણ કરવા મા આવશે . આ આયોજન કથીવદર પ્રા. શાળા મા રાખવા મા આવેલ છે. સમય સવાર. ના . ૧૦. ૦૦થી બપોર. ના. ૧૨. ૩૦. સુધી. તો દરેક વહાલા ભાઇ બહેનો એ વહેલા સર પોતા નુ નામ લખાવી લેવા વિનંતી તેમ આતાભાઇ. વી. વાઘે જણાવેલ છ. . .