Main Menu

બીગ બ્રેકિંગ અમરેલી : પીપાવાવ પોર્ટ મા જામનગર ડીઆઇઆર ની ટીમ ત્રાટકી

બીગ બ્રેકિંગ
અમરેલી : પીપાવાવ પોર્ટ મા જામનગર ડીઆઇઆર ની ટીમ ત્રાટકી……..

પોર્ટ વિસ્તાર માંથી 7 કન્ટેનર સીઝ કર્યા……..

કન્ટેનર માંથી પ્રતિબંધિત ઝેરોક્ષ મશીન જેવી કેટલીક ચીજ વસ્તુ ઓ મળી આવી…….

પીપાવાવ પોર્ટ મા 1 માસ મા ત્રીજી વખત ડીઆરઆઈ નુ સર્ચ ઓપરેશન થયું શરૂ……


error: Content is protected !!