Main Menu

રાજુલા મફતપરા વિસ્તારમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા કુલ 7 ઇસમોને પકડી પાડયા

મેં.ડી.જી.પી.સાહેબ તરફ થી રાખવામાં આવેલ પ્રોહિ જુગાર ડાઈવ અંતર્ગત રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ યુ ડી.જાડેજા તથા પો.સબ.ઇન્સ વાય પી ગોહિલ સાહેબ તથા દશરથ સિંહ સરવૈયા જયરાજ ભાઈ મનુ ભાઈ તેમજ પોલીસ સ્ટાફ એ રાજુલા મફતપરા વિસ્તારમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા કુલ 7 ઇસમોને રોકડા રૂ.17630 ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડતી રાજુલા પોલીસ